Skip to main content

Substantive numărabile

Substantivele numărabile denumesc obiecte, oameni, idei, etc. care se pot număra. Putem folosi cifre și numere cu aceste substantive, dar și articolele a/an. Aceste substantive au forme de plural. 

one cat – two cats
a house – two houses
an idea – two ideas
one person – two people

Ca să exprimăm cantități nedefinite, folosim some și a few.

She has some vegetables in the fridge. 
We made a few mistakes.

Când folosim negativul într-o propoziție, adesea folosim any.

I don’t have any ideas
I haven’t seen any elephants at the zoo. 
They didn’t buy any apples.

Când punem întrebări, folosim a/an, any, și how many cu substantivele numărabile.

Is there a house at the end of the street?
Is there an elephant at the zoo?
Are there any pens in the office?
How many plates are there?
How many hours do you work?

Substantive nenumărabile

Substantivele nenumărabile denumesc materiale, lichide, prafuri, o colecție de lucruri foarte mici, calități abstracte și alte lucruri pe care le percepem și le vedem ca o masă, un întreg, care nu au o graniță clară și care nu sunt obiecte separate. Ele vor avea doar forma de singular și nu le putem număra, deci nu le putem folosi cu articolele a/an (deși există câteva excepții – vezi mai jos). 

teacoffeesugarflourbreadmilk
ricewaterairchocolatesaltsand
moneyluggagefurniturejewelrywoolglass
steelclothingequipmentcutleryweatherlove
fearbeautyinformationworksafetytraffic
newsresearchevidenceadviceprogressexperience

Ține minte! 

Numărabil
a/an + substantiv
There’s a book on the table.
There’s an apple on the table.
Nenumărabil
Nu punem nimic în fața lui.
There’s coffee on the table.

Ca să exprimăm o cantitate de aceste lucruri, folosim fraze precum: 

some – I need some water.
a lot of – She got a lot of love from her parents.
a bit of – I drink my coffee with a bit of sugar.
a great deal of – There was a great deal of furniture inside the apartment.
much – I don’t wear much jewelry.
too much – There’s too much traffic.
a little – She had a little money.
too little – We made too little progress.
any (la negativ și în întrebări) – I don’t watch any news. / Did you do any research?

Ține minte! 

Numărabil
some / a few / many + substantiv plural
There are some books on the table. 
There are a few books on the table.
There are many books on the table.
Nenumărabil
some / a little / much + substantiv
There is some sugar in the coffee.
There is a little sugar in the coffee.
There is much sugar in the coffee.

Folosim următoarele fraze pentru măsurători și cantități mai exacte:

a cup of coffee
a bottle of water
a bag of rice
a kg of flour
a liter of milk
a slice of bread
a piece of furniture
a pinch of salt
a handful of sand 
a teaspoon of pepper
a bar of chocolate

Când folosim negativul într-o propoziție, folosim any sau much

We don’t have any milk
I haven’t given him any advice
They haven’t got much information
There isn’t much furniture in the house.

Ține minte! 

În propoziții negative…

Numărabil
propoziție negativă + any
I don’t have any books.
propoziție negativă + many + substantiv plural
I don’t have many books
Nenumărabil
propoziție negativă + any
I don’t have any coffee.
propoziție negativă + much + substantiv
I don’t have much coffee.

Când punem întrebări, folosim any și how much.

Is there any furniture in the house?
Did you give him any advice?
How much salt did you use?
How much progress did they make?

Ține minte! 

În întrebări…

Numărabil
any + substantiv plural
Are there any books on the table?
how many + substantiv
How many books are there on the table?
Nenumărabil
any + substantiv
Is there any coffee in the cupboard?
how much + substantiv
How much coffee is there in the cupboard?

De obicei, e destul de ușor să identifici substantivele nenumărabile, dar câteodată diferența nu e așa clară. Ca să înțelegi mai bine diferența dintre substantivele numărabile și cele nenumărabile, Michael Swan, în cartea Practical English Usage dă un exemplu foarte bun. Scrie despre substantivele travel și journey. Ele sunt similare în semnificație, însă travel e nenumărabil și journey e numărabil. Travel înseamnă călătorie în general și nu spunem a travel. Journey înseamnă o călătorie din punctul A în punctul B și are plural: journeys

I like travel, but it’s often tiring.

Did you have a good journey?

Nenumărabil
We booked accommodation.
I packed heavy baggage.
He bought bread.
We are playing chess.
They paid money.
She uses equipment.

Numărabil
We booked a place to stay.
I packed a heavy bag.
He bought a loaf of bread.
We are playing a game of chess.
They paid a sum of money.
She uses a piece of equipment.

Când vine vorba de materiale și lichide precum glass, paper, coffee, water etc. ele sunt nenumărabile. Dar putem să ne referim și la un obiect făcut din materialul respectiv și atunci îl folosim ca substantiv numărabil.

The window is made of glass. (sticlă)
The office is out of paper. (hârtie)
Is there any coffee? (cafea)

I need a glass to drink this wine. (un pahar)
I’m going out to buy a paper. (ziar)
I’d like a coffee, please. (o ceașcă de cafea)

Substantivele care denumesc prafuri fine precum sand și salt sunt nenumărabile, dar dacă grăunțele sunt de mărime mare cum ar fi peas și grapes, ele sunt numărabile. 

Substantivul hair e special. Are două semnificații și anume părul de pe cap, dar și un singur fir de păr. 

She has blonde hair. (nenumărabil)

I have two gray hairs in the front. (numărabil)

Multe substantive pot fi și numărabile și nenumărabile. Sunt numărabile când ne referim la ceva specific și nenumărabile când ne referim la ele la modul general. 

I don’t have time to talk. (timp)
We’ve been to Greece three times. (de trei ori)
She has experience in copywriting. (experiență în general)
All my experiences led me to become who I am today. (toate experiențele individuale)
Life is great! (viață în general)
He has a difficult life. (o viață dificilă)
I love fruit. (fructe în general)
She eats many fruits. (mai multe feluri de fructe)
He doesn’t eat meat. (carne în general)
The market sells all kinds of meats. (mai multe feluri de carne)
They want power and money. (putere în general)
The great powers of the European Union have the resources to switch to clean energy. (puterile, adică țările puternice)

Pentru cei avansați – Substantive nenumarabile cu a/an (excepțiile)

Cu unele substantive nenumarabile, de obicei cele care se referă la emoții și stări mentale, folosim a/an. Atunci când facem asta, limităm semnificația substantivului într-un fel sau altul. 

She has always had a deep distrust of strangers. 
My parents wanted me to have a good education
I need a good sleep.
That’s been a great help.

Compară propozițiile de mai sus cu aceleași propoziții fără a/an și vezi dacă poți sesiza diferența și efectul limitator. 

Sursa: Practical English Usage – Michael Swan

Acum hai la practică! 
substantive numărabile și nenumărabile
a, some și any
a little sau a few
a, an sau nimic
much sau many (avansat)

Alex

Adulții își doresc să urmeze cursuri de engleză online cu o abordare relaxată și prietenoasă, departe de metodele convenționale (booooooring) de predat. Așa a luat naștere proiectul Thisisnotaschool, unde cursanții nici nu își dau seama că participă la o lecție de engleză. Ei simt că iau parte la discuții interactive, fun, prin care învață într-un mod natural. Eu prefer să pun accentul pe tehnici moderne destinate celor care vor să învețe engleză și să își atingă obiectivele de dezvoltare profesională și personală. Adică vorbim despre orice, nu doar despre „ce-am avut noi de pregătit pentru azi”... :)

5 Comments

Leave a Reply